Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-01T17:58:40+01:00

a)
x+y=24
140x+y-4=48


x+y=24 (mnożymy przez -1)
140x+y=52

-x - y = -24
140x+y=52 (Dodajemy stronami,jak w dodawaniu pisemnym)

139x...=28 (te kropki trzymają kolumnę)
x= 28/139

x+y=24 (mnożymy przez - 140)
140x+y=52

-140x - 140 y= -3360
140x + y = 52

........-139y= - 3308
y= 3308/139

x= 28/139
y= 3308/139
Spr.
L=x+y= 28/139 + 3308/139)= 3336/139=24
L=P
L=140x+y-4=140* 28/139 + 3308/139=3920/139 + 3308/139=7228/139=52
L=P

b)
x+y=1500
125%x-2/3=125%y

(125%=125/100=1,25)

x+y=1500
1,25x -1,25y= 2/3 (mnożymy przez 3-uwolnienie od mianownika)

x+y=1500 (mnożymy przez -3,75)
3,75x-3,75y= 2 mnożymy przez (-1)

- 3,75x-3,75y= -5 625
- 3,75x+ 3,75y= -2

-7,5x.........= - 5 627
x= 5627/7,5

x+y=1500 (mnożymy przez -3,75)
3,75x-3,75y= 2

- 3,75x-3,75y= -5 625
3,75x-3,75y= 2

......- 7,5 y= - 5623
y= 5623/7,5

x= 5627/7,5
y= 5623/7,5
Spr.
L=x+y=5627/7,5+5623/7,5= 11 250/7,5= 1500
L=P
L=3,75x-3,75y=3,75*5627/7,5-3,75* 5623/7,5=2
L=P