Wyznacz zbiory:Au(BпC),Aп(BuC),(A\B)пC.
a.A=<1;3>,B=<2;5>,C=<3;8>
b.A=(0;6>,B=(1;6),C=(4;6)
c.A=<2;7),B=(-1;7>,C=<2;∞)
d.A=<3;6),B={3,5,6},C={6,7}


Zapisz liczbę w postaci ułamka zwykłego.
a.0,(8)
b.1,(9)
c.0,(18)
d.0,(48)
e.5,(90)
f.5,(900)

1

Odpowiedzi

2010-02-01T17:08:11+01:00
W POSTACI UŁAMKA ZWYKŁEGO TO CI POMEGE POMÓC :
a.8/10
b.1 9/10
c.18/100
d.48/100
e.5 90/100
f.5 9/10