20. Rozwąż układ równań ;
b) { 2x+5=7y
{ 2(x+2)-7y=-1

c) { 3(x+y)-2(y+3)=y+3(x-2)
{ x-2y=5

d) { 2x+5y=2
{ 3(x+y)+2y=3

e) { x+2y=5
{ 2x+4(y-2)=0

f) { 3x-10y=5
{ 10x-3y=47

g) { 5x-y-2=0
{ 15{x-0,5)-2y=y

h) { 2x-y=1
{ 3(2x-y)-4 (1-x)= 3y-1

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-01T17:26:21+01:00
B) { 2x+5=7y
{ 2(x+2)-7y=-1

2x-7y=-5
2x+4-7y=-1

2x-7y=-5
2x-7y=-1-4

2x-7y=-5 I*(-1)
2x-7y=-5

-2x+7y=5
2x-7y=-5

0=0

c) { 3(x+y)-2(y+3)=y+3(x-2)
{ x-2y=5

3x+3y-2y-6=y+3x-6
x-2y=5

3x+3y-2y-y-3x=-6+6
x-2y=5

0+0=0
x-2y=5


d) { 2x+5y=2
{ 3(x+y)+2y=3

2x+5y=2
3x+3y+2y=3

2x+5y=2 I*(-1)
3x+5y=3

-2x-5y=-2
3x+5y=3

x=1

3x+5y=3
x=1

3*1+5y=3
x=1

3+5y=3
x=1

5y=3-3
x=1

5y=0 /:5
x=1

y=0
x=1


e) { x+2y=5
{ 2x+4(y-2)=0

x+2y=5
2x+4y-8=0

x+2y=5 I*(-2)
2x+4y=8

-2x-4y=-10
2x+4y=8

0=-2

f) { 3x-10y=5 I*10
{ 10x-3y=47 I*(-3)

30x-100y=50
-30x+9y=-141

-91y=-91 /(-91)
y=1

3x-10y=5
y=1

3x-10*1=5
y=1

3x=5+10
y=1

3x=15 /:3
y=1

x=5
y=1g) { 5x-y-2=0
{ 15{x-0,5)-2y=y

5x-y=2
15x-7,5-2y=y

5x-y=2 I*(-3)
15x-3y=7,5

-15x+3y=-6
15x-3y=7,5

0=1,5


h) { 2x-y=1
{ 3(2x-y)-4 (1-x)= 3y-1

2x-y=1
6x-3y-4+4x=3y-1

2x-y=1
6x-3y+4x-3y=-1+4

2x-y=1 I*(-5)
10x-6y=3

-10x+6y=-5
10x-6y=3

0=-2