Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-01T17:12:12+01:00
Sarmatyzm - jest to zbiór cech, które określały polskiego szlachcica od schyłku XVI w. do końca XVIII w. Określano wtedy tych szlachciców jako bez kompleksowych, zapatrzonych w siebie, w swój kraj, wywyższanie się nad innymi, wysokie mniemanie o sobie.
1 5 1
2010-02-01T17:14:37+01:00
Styl życia, obyczajowość, kultura i ideologia szlachty polskiej, w XVII i XVIII w. To styl życia związany głównie z dworem, który był rodowym gniazdem przechodzącym z ojca na syna. Powstała także wtedy swoista sarmacja moda przesycona wpływami orientalnymi. Sarmatyzm to niepotwarzalna mieszanka kulturowa czerpiąca z wilu tradycji, która odegrała z życiu szlachty bardzo wazną rolę; zdjednoczyła tę różnorodną etnicznie, jeżykowo, a nawet wyznaniowo i kulturowo grupę wokół współnych wartości i ideałów.
1 5 1