Odpowiedzi

2010-02-01T17:22:23+01:00
Jezus urodził się pod koniec panowania Heroda Wielkiego. Nauki głosił w latach 14-30 n.e., w czasach sprawowania władzy przes cesarza Tyberiusza. Jako wędrowny prorok skupił wokół siebie grono wiernych uczniów nazywanych apostołami, czyli wysłańcami. Nauczał, że najważniejsze zasady judaizmu - składanie ogiar i powstrzymanie się od spożywania zakazanych potraw - nie wystarczają do otrzymania od Boga zbawienia...
6 4 6