Odpowiedzi

  • Roma
  • Community Manager
2010-02-01T18:00:26+01:00
V - prędkość
s - droga
t - czas
V = s/t
t₁ = 2 min
t₂ = 6 min
V₁ = s / t₁ (prędkość schodów)
V₂ = s / t₂ (prędkość pasażera)
V₃ = V₁ + V₂ ( prędkość schodów i pasażera)
V₃ = s / t₃

s / t₃ = s / t₁ + s / t₂
s / t₃ = st₂/ t₁t₂ + st₁ / t₁t₂
s / t₃ = st₂ + st₁ / t₁t₂
s / t₃ = s(t₂ + t₁) / t₁t₂ /:s
1 / t₃ = (t₂ + t₁) / t₁t₂
t₃ = t₁t₂ / t₂ + t₁
t₃ = 2*6 / 2 + 6
t₃ = 12 / 8 = 1,5 min

Odp. Pasażer będzie wchodził po czynnych schodach ruchomych 1,5 min