PROSZĘ O OBLICZENIA :)
1.Oblicz pola prostokątów o wymiarach:
a) 3cm X 3 mm b) 2km x 10m
c) 100 m x 100 cm d) 0,5 dm x 50 cm

2.Obraz ma wymiary 426 cm x 987 cm. Jaka jest jego powierzchnia w metrach kwadratowych? Wynik zaokrąglij do jedności.

3.
a) [cm²] 27,5 dm² 2,5 m² 0,1 m² 1500 mm²
b) [m² ] 0,5 km² 2 km² 12500 cm² 2500 dm²

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-01T17:22:42+01:00
Zad.1
a)3cm=30 mm
30 x 3=90mm=9cm²
b2km=2000m
2000 x 10=20000m=20km²
c)100cm=1m
100 x 1=100m²
d)0,5dm=5cm
5 x 50=250cm²

Zad2.
426cm=4,26m
987cm=9,87m
4,26 x 9,87≈42m²
2010-02-01T17:28:02+01:00
1.
a)3cm X 3 mm=30mmX3mm=90mm kwadratowe
b)2km x 10m=2000mX10m=20000m kwadratowych
c)100 m x 100 cm =10000cm x 100 cm=1000000cm kwadratowe
d)0,5 dm x 50 cm=5cm x 50cm=250cm kwadratowych
2.
P=a x b a=426 cm b=987 cm
P=426cm x 987cm=420462cm kwadratowych
420462cm kwadratowych=4204,62m kwadratowych
Odp.Obraz ma powierzchnię 4204,6 m kwadratowych.


2010-02-01T17:28:35+01:00
P=a*b
a) p=3cm x 0,3
p=0,9cm

b)p=2000m x 10m
p=20000m


c)p=10000cm x 100 cm=1000000cm

d) p=5cm x 50cm=250

2)426=4,26m
987=9,86m

4,26 x 9,87=42 m

3)27,5dm=2750 cm kwadratowych
2,5=25000 cm kwadratowych
0,1=1000cm kwadratowych
1500=15cm kwadratowych
b) 0,5=500000m kwadratowych
2km=2000000 m kwadratowych
125000=12,5 m kwadratowych
2500dm=25 m kwadratowych