Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-01T17:34:45+01:00
Strony biernej używamy najczęściej w wypowiedziach formalnych i języku pisanym. Konstrukcję tę stosujemy, gdy wykonawca czynności jest nieznany lub nieistotny (bardziej interesuje nas sama czynność niż to, kto ją wykonuje). Jeżeli jednak chcemy o nim wspomnieć używamy słówka 'by', np.

'Sunflowers' was painted BY Van Gogh.
-> 'Słoneczniki zostały namalowane przez Van Gogha.

Stronę bierną w poszczególnych czasach gramatycznych tworzymy za pomocą odpowiedniej formy czasownika 'to be' oraz trzeciej formy czasownika niosącego znaczenie (Past Participle)

Podmiot (Przedmiot, zaimek osobowy) + Orzeczenie (be + Past Participle) + by Wykonawca.