Odpowiedzi

2010-02-01T18:39:41+01:00
F=480 N
t=600 s
s=0,5km = 500 m
W=Fs=480N∧500m=240000J (dżula)
p(moc srednia)=W cala : t caly = 240000 J : 600 s =
= 400 W = 0,4 kW

Odp:Osiolek wykona prace 240000 J , a jego średnia moc będzie wynosiła 0,4 kW.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-01T22:09:41+01:00
Osiołek ciągnął wóz działając siłą o wartości 480 N i wczasie 10 minut przebył drogę 0,5 km.
F=480N
t=10min=600s
s=0,5km=500m
a) Oblicz jaką pracę wykonał osiołek .
W=F*s
W=480N*500m
W=240 000J=240kJ
Osiołek wykonał pracę 240kJ
b) Jaka była średnia moc osiołka ? Wyraz ją w kilowatach .
P=?
P=W/t
P=240 000J/600s
P=2400J/6s
P=400J/s
P=400W=0,4kW
Średnia moc osiołka wynosiła 0,4kW