Odpowiedzi

2010-02-01T17:22:50+01:00
Ziemia jest domem człowieka. Pokrywają ją wody, gleby i skały. Gdy Ziemia choruje ludzie chorują razem z nią. Powinnością człowieka jest o nią dbać. Dzieci powinny poznać znaki: „Zielony punkt” i „Bez freonu”, które pozwalają rozróżnić produkty bezpieczne dla środowiska naturalnego i wpłynąć na dobór odpowiednich produktów dla całej rodziny.
2010-02-01T23:00:23+01:00
Nie wątpliwe jest to że człowiek szkodzi przyrodzie przemysł,zanieczyszczenia,ogromne wysypiska śmieci to jak i wiele innych szkodzi Ziemi jednak są organizowane różne formy ochrony w Polsce np.: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowisko dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.