Oblicz i uporządkuj rosnąco wartości pierwiastków. Z przypisnych im liter odczytaj hasło.
³√64 ³√⁸/₂₇ ³√2,25 ³√1⁹/₁₆ ³√1,21 ³√⁸/₁₂₅
T W R D A K


³√6,25
A

OBLICZ:
(√17)² - (√24)²
(-2)×(√5)²+√1
(√⅓) × √¹/₂₅
-(³√7)³ + (³√23)³
(³√4)³ + ³√125 : (-5)
³√¹/₁₂₅ - (³√¹/₅)³
POTRZEBNE PILNIE NA JUTRO...

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T11:19:59+01:00
³√64 T=4
³√⁸/₂₇ W=2/3=0,6(6)
³√2,25 R=(225/100)⅓=(15/10)⅔
³√1⁹/₁₆D=³√25/16=(5/4)⅔
³√1,21 A=(121/100)⅓=(11/10)⅔
³√⁸/₁₂₅K=2/5=0,4
³√6,25A=(625/100)⅓=(25/10)⅔
K ₃√⁸/₁₂₅
W ₃√⁸/₂₇
A ₃√6,25
D ₃√1⁹/₁₆
R ₃√2,25
A ₃√1,21
T ₃√64
hasło-KWADRAT

OBLICZ:
(√17)² - (√24)²=17-24=-7
(-2)×(√5)²+√1=-2X5=-10
(√⅓) × √¹/₂₅=(1/3)½x(1/25)½=3²x(1/5)¹=9/5=1i4/5
-(³√7)³ + (³√23)³=-7²+23²=49+529=578
(³√4)³ + ³√125 : (-5)=4²+5=16+5=21
³√¹/₁₂₅ - (³√¹/₅)³=1/5-(1/5)²=1/5-1/25=5/25-1/25=4/25
28 4 28