Odpowiedzi

2010-02-01T17:27:08+01:00
NaClO
KClO2
CaSO4
LiNO3
KNO2
Na3PO4
MgCO3
CuSO4
BeCO3
FeSO4
wzory w zalaczniku