Zadanie1
Samolot zwiększył swoją prędkość od wartości 250km/h do 340km/h w czasie 20s. Ile wynosiło przyspieszenie jego ruchu?

zadanie2
Samochód ruszając z miejsca ruchem jednostajnie przyspieszonym w czasie 20s przebył drogę 200m. Jaką prędkość uzyskał samochód po tym czasie?

zadanie 3
Z miasta wyruszył samochód i jechał ze stałą szybkością v1=72 km/h. Po upływie jednej godziny z tego samego miejsca za samochodem wyruszył motocykl, który jechał ze stałą szybkością v2=90 km/h.
Po jakim czasie od wyruszenia samochodu dogoni go motocykl?
Jaką drogę pokonają pojazdy do tego momentu?
Wykonaj wykresy zależności drogi od czasu dla obu pojazdów. (wykresy można zrobić dowolną techniką, byle było poprawnie)


zadanie4
Łódka oddala się prostopadle od brzegu rzeki z szybkością 3,2 m/s. Szybkość nurtu względem brzegu wynosi 2,4 m/s. Szerokość rzeki jest równa 32m. Oblicz:
a) wypadkową szybkość łódki względem brzegu,
b) czas, w którym łódka przepłynie rzekę,
c) długość odcinka, o jaki woda zniesie łódkę,
d) drogę łódki pomiędzy brzegami.

1

Odpowiedzi

2009-10-05T23:57:46+02:00
Zadanie1
Samolot zwiększył swoją prędkość od wartości 250km/h do 340km/h w czasie 20s. Ile wynosiło przyspieszenie jego ruchu
?

a=ΔV/t, gdzie:
ΔV- różnica prędkości
t- czas
ΔV=Vk-Vp
ΔV=340-250=90km/h->90000m/h->25m/s
t=20s, zatem:

a=25/20=1,25m/s2
3 5 3