Odpowiedzi

2010-02-02T11:48:56+01:00
Polegają one na zestawieniu obok siebie jednomianów, lub sum algebraicznych z przynajmniej jedną niewiadomą o takiej samej wartości. np.
x+2=4
2x+3=9
Można je rozwiązywać metodą taką że do obydwu stron dodajemy, odejmujemy
dzielimy lub mnożymy porzedzaac działania znakiem | np.
x+2=4 |-2
x=4-2
x=2

2x+3=9 |-3
2x=9-3
2x=6 |/2
x=6/2
x=3