Jest mi to potrzebne na już!!!
ZAD3.19.
uCZEŃ PODNOSZĄC TECZKĘ Z PODŁOGI NA ŁAWKĘ WYKONAŁ PRACĘ 30J w ciągu 1,5s.z jaką średnią mocą uczeń wykonał tę czynność?
zad3.20
robotnik na budowie
wyciągną na wysokość 3m ciężar 500N w ciągu 3s.Oblicz średnią moc
miesni tego robotnika.
zad3.21
cięzarowiec podniósł do góry na wysokość 2,2m sztangę o masie 200kg w ciągu 1 s.jaka była średnia moc mięśni tego sportowca?
zad3.22
porównaj wykonaną prace oraz moc miesni ,gdy wchodzisz powoli na pierwsze piętro i gdy wbiegasz na to samo piętro.
zad3.23
dwaj chlopcy o masach 45kg i 60 kg weszli po schodach na 4 piętro pokonując róznice wzniesien 15metrów w tym samym czasie.porównaj pracę wykonaną przeciwko sile ciężkości i moc tych chłopców.
zad3.24
w czasie wycieczki terenowej dwóch chlopcow jacek i mirek urzadzilo zawody ktory z nich najszybciej wbiegnie na strome wzniesienie.Adam mierzył ich czas wbiegania na górkę.jacek wbiegl w czasie 15s a mirek w ciagu 12s wysokość górki wynosiła5m,masy chłopców byly jednakowe i wynosiły 50kg.oblicz i porównaj średnią moc tych chłopców .
zad3.25
samochod jedzie po poziomym odcinku drogi ze stałą prędkością

20m/s.z jaka mocą pracuje silnik samochodu
przy zalozeniu ze sily tarcia i oporów ruchu
mają łączną wartość 800N?
zad3.26
silnik
o mocy 1kW pracował w ciągu 1h.jaką pracę wykonał ten silnik
?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-06T10:30:39+02:00
ZAD3.19.

P=W/t
W=30J
t=1,5s
P=30/1,5=20W


zad3.20

P=W/t
W=F x s
P=(F x s)/t
F=500N
s=3m
t=3s
P=(500 x 3)/3=500W


zad3.21

P=W/t
W=F x s
F=m x g
P=(F x s)/t
P=(m x g x s)/t
m=200kg
g=10m/s2
s=2,2m
t=1s
P=(200 x 10 x 2,2)/1=4400W
1 4 1