Uczniowie identyfikowali skały wapienne.W jaki sposób można wykonać to zadanie używając 10% roztworu octu?Narysuj schemat doświadczenia,napisz obserwacje,sformułuj wniosek i napisz równania reakcji w postaci cząsteczkowej,jonowej i jonowej skróconej.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-01T22:02:37+01:00
10% roztwór kwasu octowego powinien byc wystarczajacy do przeprowadzenia tego eksperymentu.
weglany- skaly wapienne reaguja z kawsem wytwarzajac CO2 wedlug reakcji
CaCO3 + 2CH3COOH = Ca(CH3COO)2 + H2O + CO2
ukladamy shcemat
1. pobieranie róznych próbek skal
2. przygotowaniw zlewki, z woda do przemywania i kwas octowy
3. rozdrabniamy skaly mozliwie na drobne kawaleczki
4. obserwacja i wyniki
weglany w wyniku reakcji z kwasem wydzielaja CO2 co mozemy zaobserwowac gdzie wydzielaja sie pechezyki gazu, lub jezeli traktujemy kwasm skale widzimy jakby skala sie pienila. inne mineraly nie reaguja z kwasem octowym.
reakcje:
CaCO3 + 2CH3COOH = Ca(CH3COO)2 + H2O + CO2 rozpuszczanie
CaCO3 + 2CH3COO- + 2H+ = Ca2+ + 2CH3COO- + H2O +CO2 JONOWA
CaCO3 + 2H+ = Ca2+ + H2O + CO2 JONOWA SKRÓCONA