1. Rozwiąż podane układy równań dowolną metodą.

a) { y + - ( 3-x ) = 0
{ x - 2 = 5 - ( 2 - y )

b) { 3( x - y ) + 4x = 8
{ 3( x - 5y ) = 5 - 9y

c) { 2( x + 2 ) - 3( x - 2y ) = - 7x - 2
{ 5( x + 1 ) - 2( 3 - y ) = - 4( x + y )

d) { 4( x + 2 ) - ( 3y - 1 ) = x + y - 3
{ 3( x - 4 ) - 2( y - 2 ) = 4( x - y ) +4

Te 2 małe klamry oznaczają jedną dużą klamre Jakby co . ----> -----> ---->
{
{

1

Odpowiedzi

2010-02-01T19:24:42+01:00
W przykładzie a) nie wiem o co chodzi

b)
3(x-y)+4x=8
3(x-5y)=5-9y

3x-3y+4x=8
3x-15y=5-9y

7x-3y=8
3x-15y+9y=5

7x-3y=8/×(-2)
3x-6y=5

-14x+6y=-16
3x-6y=5

-11x=-11/(-11)
x=1

3(x-y)+4x=8
3x-3y+4x=8
7x-3y=8
-3y=8-7x
-3y=8-7×1
-3y=8-7
-3y=1/(-3)
y=-⅓
c)
2(x+2)-3(x-2y)=-7x-2
5(x+1)-2(3-y)=-4(x+y)

2x+4-3x+6y=-7x-2
5x+5-6+2y=-4x-4y

2x-3x+6y+7x=-2-4
5x+2y+4x+4y=6-5

6x+6y=-6
9x+6y=1/-1)

6x+6y=-6
-9x-6y=-1

-3x=-7/(-3)
x=2⅓

2(x+2)-3(x-2y)=-7x-2
2x+4-3x+6y=-7x-2
2x-3x+6y+7x=-2-4
6x+6y=-6
6y=-6-6x
6y=-6-6×2⅓
6y=-6-14
6y=-20/6
y=3⅔
d)
4(x+2)-(3y-1)=x+y-3
3(x-4)-2(y-2)=4(x-y)+4

4x+8-3y+1=x+y-3
3x-12-2y+4=4x-4y+4

4x-3y-x-y=-3-1-8
3x-2y-4x+4y=4-4+12

3x-4y=-12
-x+2y=12/×(-2)

3x-4y=-12
2x-4y=-24

5x=-36/5
x=-7.24(x+2)-(3y-1)=x+y-3
4x+8-3y+1=x+y-3
4x-3y-x-y=-3-1-8
3x-4y=-12
-4y=-12-3x
-4y=-12-3×(-7.2)
-4y=-12+21.6
-4y=9.6/(-4)
y=-2.4

2 4 2