Odpowiedzi

2010-02-01T17:56:38+01:00
Z Pitagorasa:
s²=(h2-h1)²+(s2-s1)²
h2,h1 - wysokosci jakie osiagna ciala po uplywie t
s2,s1 - odleglosci (w poziomie) jakie pokonaja ciala po uplywie czasu t
v1, v2 - predkosc cial

oba wektory predkosci mozna podzielic na wektory skladowe - w poziomie i w pionie - patrz rysunek.

v2y=v2*sin60 → v2y=v2*√3/2 → v2y=20√3 m/s
v2x=v2*cos60 → v2x=v2*½ → v2x=20 m/s
v1y=v1*sin30 → v1y=v1*½ → v1y=20 m/s
v1x=v1*cos30 → v1x=v1*√3/2 →v1x=20√3 m/s

h2=v2y*t → h2= 40√3 m
h1=v1y*t → h1=40m
s2=v2x*t → s2=40m
s1=v1x*t → s1= 40√3 m

s²=(40√3-40)²+(40√3-40)²
s²=2(40√3-40)²
s=√2(40√3-40)
s=40√6-40√2

No chyba ze chodzilo o odleglosc w poziomie miedzy tymi cialami...
To by bylo po prostu s1-s2=40(√3-1)m