Odpowiedzi

2010-02-01T17:46:54+01:00
Powstanie listopadowe
Wieczorem 29 listopada 1830 roku spiskowscy przystapili do działania , wzniecajac na ulicach Warszawy walki. Zaatakowali Belweder, gdzie miał siedzibę wielki książe Konstanty. Zaplanowany na niego zamach nie udał sie ,bo ostrzezony w pore zdołał uciec. Nie sprawdziły sie też przewidywania spiskowców , ze stacjonujace w Warszawie polskie odziały szybko przyłacza sie do akcji po ich stronie. Stało sie inaczej, Polscy generałowie bylo od samego poczatku przeciwni tej walce. Rankiem nastepnego dnia Warszawa była wolna od wojsk rosyjskich. Po kilku dniach wielki książe Konstanty wymaszerował wraz ze swoimi żołnierzami poza granice Królestwa. Kilka dni po nocy listopadowej generał Józef Chłopicki objął dowództwo .
Powstanie styczniowe :
po upadku powstania listopadowego przez 20 lat w królestwie Polski obowiązywał stan wojenny , co oznaczało zakaz wolnego zrzeszania sie. 22 stycznia 1863 r Centralny Komitet Narodowy ogłosił sie Tymczasowym Rzadem Narodowym i wydał manifest , w którym wzywał do zbrojnego powstania przeciw caratowi celem przywrócenia niepodleglosci Polski.
Powstancy walczyli w bardzo ciezkich warunkach, Organizowali sie w lasach w oddziały powstancze, któte atakowały znienacka drobniejsze odziały nieprzyjaciela. Powstanie próbowaął ratowac jego ostatni dyktator generał Romuald Traugutt. Z oddziałow powstanczych stworzył korpusy regularnego wojska , wydał dekretbo bezwzglednej realizacji dekretu uwłaszczeniowego.
131 4 131