Ustal, ile elektronów powinny przyjąć lub oddać atomy pierwistków chemicznych, aby osiągnąć trwały stan elektronowy. Napisz równania reakcji powstawania tych jonów.

a) jod
b) siarka
c) wapń
d) potas

Proszę o zrobienie całego zadania! 150 PKT!

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-01T17:34:58+01:00
Jod -1e przyjąć - I⁻ + e-> I
siarka -2e przyjąć -S²⁻ + 2e -> S
wapń - 2e oddać - Ca - 2e -> Ca²⁺
potas - 1e oddać -K - e -> K⁺
2 3 2
2010-02-01T17:53:44+01:00
Jod przyjac 1
siara przyjac 2
wapn 2 oddac
potas 1 oddac

I+elektron->I-
S+2elektr->S2-
Ca->Ca2+ + e elelktr
K->K+ + elektron
3 3 3