1. Aby pręt miedziany (moduł Younga da miedzi E= 9 * 10^10 N/m^2) o długości początkowej l0= 1m i średnicy 0,5 cm wydłużyć o 2,5 cm należy użyć siły...?

2. Przy rozciąganiu pręta o długości l, przekroju poprzecznym S oraz wartości modułu Younga E, wykonano pracę W. Przyrost długości pręta wyniósł...?

1

Odpowiedzi

2009-04-08T00:15:11+02:00

Prawo Houka: Δl=(F*l)/(E*A) F-sila l-dlug E-m.Younga A-przekroj
DANE:
E= 9 * 10^10 N/m^2)
l0= 1m
d=0,5 cm =0,05m----->A=πd²/4=0,00196m²
Δl=2,5 cm =0,025m
OBL. F=?

Δl=(F*l)/(E*A)
ΔlE*A=F*l-------->F=ΔlE*A/l
F=0,025m*9 * 10¹⁰ N/m²* 0,00196m²/1m=
F=2,5*10⁻²*9*10¹⁰ *1,96*10⁻³[N]=44,1*10⁵N=44100kN

Zadanie 2
DANE l,
S przekroj
modułu Younga E
wykonano pracę W.

OBL.Δl

gdybysmy zrobili wykres sily w zaleznosci od F
to jest prosta /przyklad rzcizaganie sprezyny o stlej c F=cx/
F=Δl(E*S/l) u nas c=(E*S/l)
Praca to pole pod wykresem
W=1/2 c Δl²------>Δl=√(2W/c)=√[2Wl/(E*S)]