Odpowiedzi

2010-02-01T17:49:14+01:00
1.Berylowce są to metale dość miękkie,o barwie biało-srebrzystej , twardość ich maleje wraz ze wzrostem liczby atomowej.
2.Wapń; liczba atomowa 20, masa atomowa 40 ,występuje w minerałach: wapieniu, marmurze, kalcycie, kredach aragonicie, dolomicie, gipsie, anhydrycie, fluorycie, fosforytach, apatytach, glinokrzemianach.
Magnez(berylowce) liczba atomowa 12, masa atomowa 24,305. występuje pospolicie, w postaci soli, w licznych minerałach wchodzących w skład skał osadowych ,serpentynowych i dolomitowych (magnezyt, dolomit) oraz krzemianowych (np. oliwin, a także zasadowe krzemiany magnezu i wapnia, czyli azbest i talk).
3.Twardość wody dzieli się na:nietrwałą i trwałą
1 jest generowana przez sole kwasu węglowego - węglany
2 jest generowana przez sole innych kwasów, głównie chlorki, ale też siarczany, azotany i inne.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-01T18:16:01+01:00
Berylowce: jest grupa glówna 2A ukladu okresowego, którego pirwiastki stanowia: Be, Ca, Sr,Ba, Ra sama nazwa wziela sie od pierwszego pierwiastka grupy czyli berylu, sa to metale srebrzysto biale w stanie wolnym nie wystepuja w przyrodzie ze wzgledu na wysoka reaktywnosc chemiczna. za to wcodza w skald waznych mineralów przedewszystkim Ca który speklnia wazna role w zyciu i gospodarki czlowieka a takze wazny element w bilogii, który glównie wchodzi w sklad budulca - kosci, zabarwienie wiekszaosci zwiazków to bialy kolor, tworza slabo rozpuszczalne wodorotlenki, ropuszczajace sie lepiej w zimnej wodzie. mineraly to
Al2BeO4-chryzoberyl, CaSO4*aq gips, wapienie, storoncjanit celestyn. mozna by wiele wymieniac, pobadto wchodza w sklad bardziej zlozonych mineralów jak zeolity akaly magmowe - zasadowe. w sród nich Be wykazuje wlasciwosci amfoteryczne, a Ra jako jedyny jest promieniotórczy i wystepowanie w przyrodzie znikome. ponadto zwiazki Ca i Mg sa przyczyna twardosci wody. konfiguracja elektronowa to s2 to znaczy ze tworza jony na stopniu +2.
2). wlasciwosci fizyko chemiczne Ca
Wapń to srebrzystobiały, kowalny metal. jest zbyt reaktywny na powietrzu, wiec trzyma sie go w nafcie podobnie jak sód czy potas. Metaliczny wapń ma twardość zbliżoną do ołowiu, można kroić go nożem, jednak dodany do innych miękkich metali znacznie zwiększa ich twardość. wapn tworzy bialy tlenek, z woda tworzy stosukowo silny wodorotlenek, oraz wchlania CO2 tworzac weglan
tworzy kilka naturalnych izotopów to 40Ca, 42Ca, 43Ca, 44Ca, 46Ca i 48Ca
Gęstość 1550 kg/m³
Temperatura topnienia 1115 K 841,85 °C
Temperatura wrzenia 1757 K 1483,85 °C
odkryl go Antoine Lavoisier już w 1789 wiedzial ze wapien CaC03 zawiera jakis pierwiastek metaliczny a wydzieil go w stanie metalicznym Humphry Davy w 1808 ale dosc historii.w organizmach stanowi on 0kkilka procent calkowitej masy ciala. trakzy wniosek nasuwa sie jeden iz jest on niezbedny do zycia , i wazny budulec.
BERYL:
ma slabe wlasciwosci amfoteryczne jako jedyny. pierwszy pierwiastek z rodziny glównej 2A tworzy mineraly min. takie jak beryl Be3Al2[Si6O18], chryzoberylu Al2BeO4 i inne niektóre znalazly zastosowanie w jubilerstwie, sam beryl ma zastosowanie technice jadrowej i stosowany jako moderator<spowalniacz> neutronów. Be i jego zwiazki sa trujace wystepuje w mniejszych ilosciach niz CaGęstość 1848 kg/m³
Temperatura topnienia 1551,15 K 1278 °C
Temperatura wrzenia 3243,15 K 2970 °C
inne zastosowanie ma specjalnych stopach
TWARDOSC WODY
przyczyna twardosci wody sa dwa pierwiastki czyli Mg Ca i dzielimy na:
bardzo miękka to <75 mg CaCO3/dm3
miękka 75-150 mg CaCO3/dm3
średnio twarda 150-300 mg CaCO3/dm3
twarda 300-500 mg CaCO3/dm3
bardzo twarda >500 mg CaCO3/dm
to miary twardosci sa jeszcze stopnie twardosci niemieckie i francuskie. sole sa przyczyna to ze mydla sie nie pienia a w w rurach pralkach etc. osadza sie bialy nalot - kamienia wapiennego, co ma negatywny wpyw na urzadzanie i rury.
1 1 1