Pomożecie .?? : >

Zad 1.Woda utleniona używana do przemywania ran to 3-procentowy roztwór nadtlenku wodoru (H2O2) w wodzie . Oblicz masę wody utlenionej ,którą można otrzymać przez rozpuszczenie 9 g nadtlenku wodoru w wodzie .

Zad 2 . Korzystając z wykresu rozpuszczalności Oblicz :
a)Stężenie procentowe nasyconego roztworu chlorku potasy (KCL) w temperaturze 30 stopnii Cencjusza

b)Stężenie procentowe nasyconego roztworu siarczanu (6) miedzi (2) (CuSO4) w temperaturze 40 C=stopni cencjusza

Zad.3 Nauczyciel przygotował 20-procentowy roztwór wodny soli kuchennej i wlał do trzech zlewek po 250 g tego roztworu .
a)Do pierwszej zlewki dolał 100g wody . Oblicz stęzenie procentowe otrzymanego roztworu .

b)Do drugiej zlewki dosypał 12 g soli.Oblicz ,jak zmieniło się stężenie procentowe roztworu i ile ono wynosi .?

c)Z trzeciej zlewki odparowało 50 g wody .Oblicz, jakie stężenie procentowe ma roztwór po odparowaniu .???

Zad 4 .Sporządź 200g roztworu soli kuchennej o stęzeniu 25% . Oblicz ile gramów soli i wody potrzeba do przygotowania roztworu .

Zad 5. Do okładów na lekkie poparzenia kwasami stosuje się 2-procentowy roztwór sody oczyszczonej . Oblicz ale gramów dosy oczyszczonej należy odważyć i jaką objętosć wody odmierzyć , aby otrzymać 200 g takiego roztworu . (Gęstość wody wynosi 1 g/cm sześcienny)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T11:45:05+01:00
1 (9g/x) razy 100% = 3%
x = 9g razy 100% / 3% = 300g

Odp: Masa wody utlenionej wynosi 300g
2 nie mam tabeli

3 ms=20/100*250=50g
a). Cp=50/350*100%=14,29%
b). Cp=62/262*100%=23,65%
c). Cp=50/200*100%=25%

4 ms= Cp*mr/100
ms=25*200/100 = 50g
masa wody= 200-50=150g

5 dokładnie ten sam wzor co powyzej
ms= 4g
mw=196cm3