Odpowiedzi

2010-02-01T18:48:36+01:00
Obliczam różnice tego ciągu:
2(x-2)²-(x-1)(x+1)=2x²-11(x-1)-2(x-2)²
2x²-8x+8-x²+1=2x²-11x+11-2x²+8x-8
x²-8x+9=-3x+3
x²-5x+6=0
delta=25-24=1
pierw z delty=1
x₁=(5-1)/2=2
x₂=(5+1)/2=3

dla x=2
a₁=x²-1=3
a₂=0
r=-3

dla x=3:
a₁=8
a₂=2
r=-6