Notatka
dziekizdobyciu wielu terytoriów Rzym przerodził się w ogromne..............Obszry poza italią zostały podzielonena.........największą władze sprawowali w nich............W wyniku licznych podbojówdo rzymu przywożono bogate łupy wojenne a także tysiące..............Byli oni wykorzystywani do pracyw..............Niektórych szkolono na..............wjednej ze szkół przygotowujących zawodników do walk wybuchło powstaniepod włądzą............Największe korzyści z ekspansji rzymskiej odnosiły rodziny namiestników............i........W I w.p.n.epopularnym wodzem i politykiem w państwie był.................Stojąc na czele silnej armi podbił..............Zaniepokoiło to jego sojuszników i doprowadziło do wybuchu wojny.................w bitwie pod.......władca pokonał swojego konkurenta pompejusza.W ten sposób został dożywotnim.........

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-01T17:53:44+01:00
Dzięki zdobyciu wielu terytoriów Rzym przrodził się w ogromne cesarstwo. Obszary poza Italią zostały podzielone na prowincje. Największą władzę sprawowali w nich konsulowie (prokonsulowie), byli pretorzy (propretorzy) lub namiestnicy o władzy konsularnej. W wyniku licznych podbojów do Rzymu przywożono bogate łupy wojenne a także tysiące niewolników. Byli oni wykorzystywani do pracy w domach Rzymian. Niektórych szkolono na gladiatorów. W jednej ze szkół przygotowujących do walk wybuchło powstanie pod wodzą Spartakusa. Największe korzyści z ekspansji rzymskiej odnosiły rodziny namiestników prowincji cesarskich i senackich. W I w. p.n.e. popularnym wodzem i politykiem w państwie był Juliusz Cezar. Stojąc na czele silnej armii podbił Sycylię. Zaniepokoiło to jego sojuszników i doprowadziło do wybuchu wojny domowej. W bitwie pod Farsalosem władca pokonał swojego konkurenta Pompejusza. W ten sposób został dożywotnim konsulem.
33 4 33