Odpowiedzi

  • HBK
  • Początkujący
2010-02-01T17:48:06+01:00
Okresy postne

Najważniejszym okresem postnym w całym roku liturgicznym jest Wielki Post („Quadragesima”). Przez długi czas mówiło się o tzw. Przedpościu (od niedzieli „Siedemdziesiątnicy”, czyli „Starozapustnej”, poprzez niedzielę „Sześćdziesiątnicy” („Mięsopustną”) – aż po niedzielę „Pięćdziesiątnicy” („Zapustną”), o właściwym Wielkim Poście (od Środy Popielcowej do IV niedzieli) i o okresie Męki Pańskiej, obejmującym Niedzielę Pasyjną (Męki Pańskiej, czyli Palmową) i Triduum Sacrum (według dzisiejszych przepisów okres ten kończy się przed Wigilią Paschalną, czyli w sobotę).
Św. Jan Chryzostom pod koniec IV wieku tłumaczył, że Wielki Post daje wiernym okazję do głębszego i intensywniejszego życia religijnego. Co do powstrzymania się w tym czasie od pokarmów mięsnych – istniały różne praktyki. Ewolucja szła w kierunku zaostrzenia, stąd zaczęto mówić o „czterdziestu dniach postu efektywnego”. W związku z tym – skoro nie poszczono w niedziele – objęto tą zasadą jeszcze Wielki Piątek i Wielką Sobotę oraz dodano przed pierwszą niedzielą cztery dni (od środy, nazwanej później „Popielcową”).
W podobnym duchu tworzył się okres Adwentu, obejmując nawet sześć tygodni, ale ostatecznie w Kościele katolickim ustabilizował się według zasady, że ma on początek w I niedzielę Adwentu i zawiera w sobie cztery niedziele. W starożytności istniał też post obchodzony po Zielonych Świętach. W każdym z tych okresów za istotę uważano „post ścisły”, czyli spożywanie tylko jednego posiłku po zachodzie słońca i modlitwach wieczornych. Od XV wieku przeniesiono ten posiłek na godziny południowe.
2010-02-01T17:51:05+01:00
Nakazane posty;
-adwent
-Wielki Post


Nakazane posty i wstrzemięźliwość zachowujemy np w piątki nie spożywając pokarmów mięsnych.

Okresem pokuty może być okres po śmierci bliskiej osoby. Okres ten trwa tak dlugo jak nakazuje nam nasze sumienie.
1 1 1
2010-02-01T17:51:54+01:00
Posty nakazane zachowujemy w Wielki Piątek i środę popielcową, a wstrzemięźliwość w kazdy piątek (dla wszystkich w wieku powyżej 14 roku życia do końca życia.) Zaś do okresów pokuty zalicza się tylko jeden okres liturgiczny, a mianowicie Wielki Post.
2 1 2