Co to: kampania wyborcza, sztab wyborczy, program wyborczy, mandat, kandydat, komisja wyborcza?? Z góry dziękuje.

Zad.2
Co to :
-zebranie rady gminy (rada miasta)
-Okres w którym kandydaci na radnych przedstawiają swoje programy wyborcom
-rad powołuje je aby skuteczniej zorganizować własną pracę
-Obszar z którego jest zgłaszany kandydat na radnego
-rządzi w małej gminie miejskiej
-Organ władzy wykonawzej w powiecie
- jeszcze nie wójt
-wyznacza date wyborow samorzadowych na terenie calego kraju
Thx

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-01T17:55:32+01:00
Kampania wyborcza to ogół środków (plakaty, reklamy telewizyjne, radiowe, prasowe, wiece, spotkania z wyborcami), jakimi specjaliści od marketingu politycznego promują kandydaturę polityka lub partii politycznej, tak by wyborca zagłosował właśnie na promowaną osobę lub partię.
------------------------------------------------------------------------------
Mandat - pełnomocnictwo przyznane wybranemu kandydatowi w wyborach parlamentarnych do sprawowania funkcji posła na Sejm RP. Rozpoczęciem sprawowania mandatu - jest dzień złożenia ślubowania poselskiego przed Sejmem; wygaśnięciem - dzień zrzeczenia się mandatu, pozbawienia mandatu, śmierci lub końca kadencji Sejmu. Nie można być równocześnie posłem i senatorem.
----------------------------------------------------------------------------
Komisja wyborcza — kolegialny organ, odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów oraz za nadzór nad samym aktem głosowania.

W Polsce stałym organem wyborczym jest Państwowa Komisja Wyborcza. Inne komisje wyborcze są powoływane dla wykonania określonych zadań:

* okręgowe komisje wyborcze w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP rejestrują kandydatów oraz ustalają wyniki głosowania i wyniki wyborów w okręgach wyborczych
* okręgowe komisje wyborcze w wyborach Prezydenta RP ustalają wyniki głosowania na obszarze ich właściwości terytorialnej,
* terytorialne (gminne, miejskie, powiatowe, wojewódzkie oraz dzielnicowe) komisje wyborcze rejestrują kandydatów na radnych w wyborach samorządowych oraz ustalają wyniki wyborów; miejskie i gminne komisje przeprowadzają ponadto wybory wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
* obwodowe komisje wyborcze organizują głosowanie i nadzorują jego przebieg.
-----------------------------------------------------------------------------
Program wyborczy, szczególny rodzaj programu politycznego, uchwalany przez kompetentne organy struktury zamierzającej wziąć udział w wyborach (np. zjazd partii politycznej, zebranie komitetu wyborczego kandydata na prezydenta).
-----------------------------------------------------------------------------
kandydat - nie wiem (nie było)
11 2 11
2010-02-01T18:15:33+01:00
Kampania wyborcza to ogół środków jakimi specjaliści od marketingu politycznego promują kandydaturę polityka lub partii politycznej, tak by wyborca zagłosował właśnie na promowaną osobę lub partię.

Sztab wyborczy dzieli się na zespół merytoryczny i techniczny. W skład zespołu merytorycznego wchodzą osoby zajmujące się opracowaniem założeń kampanii wyborczej danego kandydata, czyli planu jego strategii marketingowej. Zespół techniczny składa się z telefonistek, maszynistek, obsługi komputerów i faxów, kierowców, ochrony oraz zespołu zajmującego się rozlepianiem plakatów. Do zadań zespołu merytorycznego należy realizacja założeń kampanii wyborczej.

Program wyborczy, szczególny rodzaj programu politycznego, uchwalany przez kompetentne organy struktury zamierzającej wziąć udział w wyborach (np. zjazd partii politycznej, zebranie komitetu wyborczego kandydata na prezydenta).

Mandat jako umocowanie określonej osoby do uczestnictwa w zbiorowym ciele obsadzanym w wyborach – mandat ma poseł na Sejm, radny gminy itp., ale również członek zarządu organu osoby prawnej

kandydat -osoba, która zadeklarowała chęć udziału w Projekcie i złożyła komplet wymaganych przy rekrutacji dokumentów

Komisja wyborcza — kolegialny organ, odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów oraz za nadzór nad samym aktem głosowania.
8 3 8