Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-01T17:49:28+01:00
Epitety
metafora
porównianie
personifikacja (uosobienie)
onomatopeja ( wyraz dźwiękonaśladowczy)
apostrofa
animizacja (ożywienie)
2010-02-01T17:49:46+01:00
Alegoria
Aliteracja
Anafora
Apostrofa
Archaizm
Epifora
Epitet
Hiperbola
Inwokacja
Neologizm
Oksymoron
Onomatopeja
Ożywienie (animizacja)
Peryfraza
Porównanie
Powtórzenie
Przenośnia (metafora)
Przerzutnia
Pytanie retoryczne problemu.
Symbol
Średniówka
Synonim
Uosobienie (personifikacja)
Wykrzyknienie
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-01T17:52:47+01:00
1-Alegoria
2-Anafora
3-Animizacja
4-Antonimy
5-Antyteza
6-Apostrofa
7-Elipsa
8-Epifora
9-Epitet
10-Kontrast
11-metafora
12-personifikacja
13-porównanie
14-powtórzenie
15-pytanie retoryczne
16-rym
17-wykrzyknięcie
18-zdrobnienie
19-zgrubienia
20-Homonimy

to jest 20 najczęstszych a istnieje ich dużo więcej