1. Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego przez odparowanie 50g wody ze 180 g 15% roztworu azotanu (V) sodu.3
2. Oblicz ile gramów kwasu azotowego (V) znajduje się 500g 7,94-molowego roztworu o gęstości 1,25 g/cm3
3.Oblicz stęzenie procentowe roztworu otrzymanego przez zmieszanie 200 g 15% roztworu chlorku sodu ze 150 g 30% roztworu tej soli.
4.Oblicz stęzenie molowe 96% kwasu siarkowego (VI) o gęstości 1,84g/cm3
5. Oblicz ile centymetrów sześciennych wody należy dodać do 100 cm3 roztworu azotanu (V) sodu o stężenie 1,5- molowego, aby otrzymać roztwór 0,5- molowy.

2

Odpowiedzi

2010-02-01T18:23:35+01:00
Rozwiązania są w załączniku gdyby były pytania to pisz albo tutaj albo na gg. Nie wiem cy mieliscie metode krzyza.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-01T18:38:45+01:00
1. masa nowego roztworu= 180- 50 = 130g. masa substancji 0,15 x 180g = 27g
C = 27 x 100% przez 130 = 20,77%

2. 500 g roztworu czyli objetosc = (z gęstości) v = m/d = 500/1,25 = 400 cm3 = 0,4 dm3. Mamy objętość i stężenie roztworu (7,94mol/dm3) i mozemy obliczyć ilość moli klwasu w tej objetości c = n/v to n = c x v = 7,94 x 0,4 = 3,176 mola
Masa molowa kwasu azotowego V to 63g/mol. Zatem masa to 3,176 mola x 63g/mol = 200,088 g kwasu

3.masa substancji w nowym roztworze to suma mas z obu roztworów. Czyli 200g x 0,15 = 30g i 150g x 0,3=45g. Razem 30 + 45 = 75g. Masa roztworu to 200g + 150g = 350g. Czyli stęzenie to: 75 x 100% przez 350=21,42%

4. załóż 1000cm3 roztworu . czyli masa tej ilości roztworu= 1000 x 1,84 = 1840g Z tego liczymy 96% Stąd 1840 X 0,96 = 1766,4g Jet to mas akwasu w jednym dm3. Masa molowa kwasu to 98g/mol. Przeliczamy na mole i: n = 1766,4g przez 98 = 18,02 mole I to jet stęzenie molowe bo stężenie z definicji to ilość moli w jednym dm3 czyli c=18,02 mol/dm3

5. Najlepiej wyliczyc stosunek objetościowy metodą krzyża 1,5 0,5
0,5
0 1

Czyli stosunek objętościowy roztworu do wody = 1:2 . A więc jeśli mamy 100cm3 roztworu to trzeba dolać 200cm3 wody (0-molowy roztwór)