Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-01T18:35:41+01:00
Instrukcja obsługi telefonu komórkowego.
Wyłącz telefon,włóż kartę sim,włącz telefon.
Naładuj baterię telefonu poprzez umieszczenie kabelka w otworze znajdującym się w lewej,dolnej części komórki do gniazdka elektrycznego.W funkcji menu znajdziesz ustawienia firmowe i manualne,włączając manualne możesz ustawić datę,powitanie,budzik czy przezroczystość tekstu.
W razie dalszych pytań prześlij nam e-mail pod adres firmy:
[email protected]

j.ang.
Mobile Phone User's Manual.
Turn off the phone, insert sim card, turn on the phone.
Charge the battery by placing a phone cable in the hole located in the left lower part of the mobile and connect it to the outlet.In menu function you will find company and manual settings, by choosing manual, you can set the date, greeting, alarm clock and text transparency.
If you have further questions,forward them on our Company's e-mail on:[email protected]


Instrukcja obsługi komputera
Podłącz komputer do gniazdka,załącz komputer poprzez włączenie przycisku start,poczekaj na zapalenie się zielonego światełka.
Zaczekaj do zniknięcia malutkiej klepsydry znajdującej się na ekranie.Włóż płytę CD z oprogramowaniem Windows do nagrywarki i zgraj ją na komputer.Zresetuj komputer i ustaw tło pulpitu klikając prawym przyciskiem myszki i wybierając właściwości.Klikając dwukrotnie lewym przyciskiem myszki na ikonkę firefox/internet explorer połączysz się z internetem.

j.ang.
Computer User's Manual
Plug your computer into an outlet, turn on the computer by pressing the 'start' button, wait for the green small light to appear.
Wait for a tiny hourglass appearing on the sreen to disappear.Put in the CD with Windows software and download it to your computer .Restart the computer and set your desktop background by clicking right button on the mouse and selecting:properties settings.By clicking twice left button on the mouse on the icon firefox / internet explorer you'll connect to the Internet.


Powodzenia!
14 4 14