Litery rz,ż p........yczyny
..........ep się uczepił
k.........ewu ostrę .................yny
k..........ak
t........yma od pacie.........a
zamie.....a.
chocia........ sprytnym.........epem,
k..............ewu
k...........epie
k..........tusi,.............ęzi,
wyg...............ebać
płacze............ewnie i na............eka
............e
ju...........
..............ęsa
t...........ciny
pat................ą
G................yby,
sk...................ypy
w........os
Ju........ pie.........chniesz
k.........aka
potę...........nego
.............ywcem
pog.............ebany
je.............ynami.
p............ypomnimy
p..............ysłowie
...........yna,
tata........yn
t...............yma.

3

Odpowiedzi

2010-02-01T17:54:54+01:00
Przyczyny
rzep się uczepił
krzewu ostrężyny
krzak
trzyma od pacierza
zamierza.
chociaż sprytnym rzepem,
krzewu
krzepie
krztusi, rzęzi,
wygrzebać
płacze rzewnie i narzeka
że
już
rzęsa
trzciny
patrzą
Grzyby,
skrzypy
wrzos
Już pierzchniesz
krzaka
potężnego
żywcem
pogrzebany
jeżynami.
przypomnimy
przysłowie
...yna, (?)
tatarzyn
trzyma.
2010-02-01T17:59:55+01:00
Przyczyny
rzep się uczepił
krzewu ostrę rzyny
krzak
trzyma od pacierza
zamierza.
chociaz sprytnym rzepem,
krzewu
krzepie
krztusi, rzęzi,
wygrzebać
płacze rzewnie i narzeka
ze juz
rzęsa
trzciny
patrzą
Grzyby,
skrzypy
wrzos
Juz pierzchniesz
krzaka
potężnego
żywcem
pogrzebany
jeżynami.
przypomnimy
przysłowie
rzyna,
tatarzyn
trzyma.
2010-02-01T18:12:17+01:00
Przyczyny
rzep
krzewu ostrężyny
krzak
trzyma od pacierza
zamierza
chociaż sprytnym rzepem
krzewu
kezepie
krztusi,rzęzi
wygrzebać
płacze rzewnie
że
już
rzęsa
trzciny
patrzą
grzyby
skrzypy
wrzos
już pierzchniesz
krzaka
potężnego
żywcem
pogrzebany
przysłowie
trzyma