Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-10-06T12:44:06+02:00
1. I Brygada Legionów Polskich-utworzono polskie oddziały Wojska Polskiego 19 grudnia 1914r. I Brygada wchodziła w skład 4 Dywizji Piechoty w II Korpusie armii austro-węgierskiej, a od września 1916 w skład Polskiego Korpusu Posiłkowego. Twórca J.Piłsudski
2. W dwudziestoleciu międzywojennym obozy polityczne, którym przewodzili
Dmowski i Piłsudski, dzieliło w zasadzie wszystko. Zarówno historyczna
przeszłość, czyli spór o to, który z nich bardziej zasłużył się w dziele odzyskania
niepodległości, jak również polityczna teraźniejszość oraz przyszłość tj. spór o
koncepcję ustrojową (a w pierwszych latach niepodległości – również terytorialną)
i wizję Polski. Trwały kompromis, zwłaszcza po przewrocie majowym w 1926 r.,
pomiędzy ideologią narodową, a państwowymi ideami piłsudczyków okazał się
niemożliwy do zrealizowania.
Stanowiska są takie jak podczas rozbiorów:
Niemcy chciał nas podbić
Rosja chciała nas podbic
Austria należała do Niemiec
W chwili wybuchu wojny żadne z trzech mocarstw rozbiorowych nie zakładało, przystępując do wojny, wyzwolenia narodu polskiego. Wszystkie jednak chciały wykorzystać Polaków i ziemie polskie do swoich celów.