Odpowiedzi

2010-02-01T18:01:58+01:00
Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach. Takiej treści jest przykazanie kościelne zatwierdzone przez Episkopat Polski.

W Polsce wstrzemięźliwość od spożywania pokarmów mięsnych obowiązuje we wszystkie piątki, Środę Popielcową oraz w Wigilię Uroczystości Narodzenia Pańskiego. Wyjątkami są piątki w które obchodzimy w Kościele Katolickim uroczystość lub piątki w oktawie Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych. Ponadto w Uroczystość Serca Jezusowego, przypadającą zawsze w piątek - 8 dni po Bożym Ciele, nie obowiązuje post ani wstrzemięźliwość od spożywania pokarmów mięsnych.


Daj naj* dobrze? plissssssssska
4 5 4
2010-02-01T18:04:36+01:00
Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach. Takiej treści jest przykazanie kościelne zatwierdzone przez Episkopat Polski.
W Polsce wstrzemięźliwość od spożywania pokarmów mięsnych obowiązuje we wszystkie piątki, Środę Popielcową oraz w Wigilię Uroczystości Narodzenia Pańskiego. Wyjątkami są piątki w które obchodzimy w Kościele Katolickim uroczystość lub piątki w oktawie Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych. Ponadto w Uroczystość Serca Jezusowego, przypadającą zawsze w piątek - 8 dni po Bożym Ciele, nie obowiązuje post ani wstrzemięźliwość od spożywania pokarmów mięsnych.

Treść z Kodeksu Prawa Kanonicznego dotycząca postów:

Kan. 1249 - Wszyscy wierni, każdy na swój sposób, obowiązani są na podstawie prawa Bożego czynić pokutę. Żeby jednak wszyscy przez jakieś wspólne zachowanie pokuty złączyli się miedzy sobą, zostają nakazane dni pokuty, w które wierni powinni modlić się w sposób szczególny, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia siebie przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać post i wstrzemięźliwość, zgodnie z postanowieniami zamieszczonych poniżej kanonów.

Kan. 1250 - W Kościele powszechnym dniami i okresami pokutnymi są poszczególne piątki całego roku i czas wielkiego postu.

Kan. 1251 - Wstrzemięźliwość od spożywania mięsa lub innych pokarmów, zgodnie z zarządzeniem Konferencji Episkopatu, należy zachowywać we wszystkie piątki całego roku, chyba że w danym dniu przypada jakaś uroczystość. Natomiast wstrzemięźliwość i post obowiązują w środę popielcową oraz w piątek Męki i Śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa
W Środę Popielcową oraz w Wielki Piątek obowiązuje tzw. post ścisły, polegający na przyjęciu tylko raz dziennie pełnego posiłku, a pozostałe w zmniejszonej ilości. Absolutny post, czyli powstrzymanie się od wszelkich posiłków, obowiązuje na jedną godzinę przed przyjęciem Komunii świętej.

W Polsce mamy jeszcze jeden dzień, posiadający charakter postu ścisłego. Jest nim wigilia Bożego Narodzenia. W tym dniu ograniczamy spożywanie posiłków w ciągu dnia na rzecz wieczerzy wigilijnej. Post tego dnia nie jest obowiązkowy i nie jest wymagany przez Kościół Katolicki, lecz jest postem tradycyjnym.
3 3 3
2010-02-01T18:20:17+01:00
Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach. Takiej treści jest przykazanie kościelne zatwierdzone przez Episkopat Polski.
W Polsce wstrzemięźliwość od spożywania pokarmów mięsnych obowiązuje we wszystkie piątki, Środę Popielcową oraz w Wigilię Uroczystości Narodzenia Pańskiego. Wyjątkami są piątki w które obchodzimy w Kościele Katolickim uroczystość lub piątki w oktawie Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych. Ponadto w Uroczystość Serca Jezusowego, przypadającą zawsze w piątek - 8 dni po Bożym Ciele, nie obowiązuje post ani wstrzemięźliwość od spożywania pokarmów mięsnych.
1 5 1