Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • 977
  • Początkujący
2009-10-06T16:14:50+02:00
Za panowania dynastii Jagiellonów Polska stała się potęgą liczącą się na wschodzie i zachodzie. humanizm zaczął przenikac do różnych dziedzin życia społecznego. zawarcie związku małżeńskiego króla Zygmunta Starego z Boną Sforzą przyczynilo się do rozpowszechniania w polsce kultury Włoch. Kraków był najważniejszym ośrodkiem kultury. działalnośc rozpoczęli Jan Długosz-historyk, Kondrad Celtis założyciel stowarzyszenia naukowo-literackiego. w 1543 r. zostaje obwieszczona teoria heliocentryczna Mikołaja Kopernika. rozwijały się szkoły parafialne, kolegiackie, katedralne. literatura renesansowa ma dwujęzyczny charakter. literatura piękna pisana jest w języku polskim a utwory publicystyczne w języku łacińskim. rozwinęła się także architektura: Bartłomiej Berecci - projektant przebudowy Wawelu, Krzysztof Bonadura Starszy- projektant kościołów w wielkopolsce, Gabriel Słoński- budowniczy arsenału w Krakowie. renesans polski to czas spokoju, prężnej gospodarki oraz rozwoju oświaty i nauki.
1 4 1