Odpowiedzi

2009-10-06T13:25:39+02:00
Ms = Cp * mr = 20% * 20g = 4 g

CH3COOH + Na = CH3COONa + ½ H2

jak widać z reakcji z 1 mola kwasu powstaje ½ mola wodoru

obliczam masę molową kwasu:
Mm = 2*12g + 2*16g + 4*1g = 60 g

obliczam liczbę moli kwasu:
n = 4g / 60g = 0,067 mol

1 mol kwasu ----- ½ mol wodoru
0,067 mol kw ----- x mol wodoru

x = 0,067 * ½ = 0,033 mol

1 mol gazu to 22,4 dm3

więc 0,033 mol * 22,4 dm3/mol = 0,74 dm3
1 5 1