4.Wyjaśnij, na czym polega różnica pomiędzy fermentacją octową a fermentacją alkoholową. Napisz równanie reakcji otrzymywania kwasu octowego w wyniku fermentacji octowej.
5.Wymień wspólne właściwości kwasów organicznych i nieorganicznych.
6.Do marynat gospodynie stosują 5-procentowy roztwór octu. Oblicz , ile cm sześciennych wody należy dodać do 250 cm sześciennych 10-procentowego octu spirytusowego, żeby przygotować zalewę do marynaty. Przyjmij, że gęstość obu roztworów wynosi 1g/cm3.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T12:19:57+01:00
Zad1
Fermentacja alkoholowa może zachodzić nie tylko w komórkach drożdży, zachodzi również w komórkach roślin lądowych, które np. w wyniku powodzi zostały zalane wodą. powstaje w niej alkohol etylowy.
w fermentacja octowa- przeprowadzana przez bakterie
C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O
zad2
reagują z wodorotlenkami, przewodzą prąd elektryczny, mają ten sam odczyn;) czyli kwasny, są rozpuszczalne w wodzie
ZAD 3
chcemy uzyskać stężenie 5%
5/100= 25/205+X
X= 250g po wymnożeniu ;)
1 5 1