Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-06T23:42:27+02:00
Zadanie 6:
2, 8, 5, 1, 4, 9, 7, 6, 3
zadanie 9:
1, 2, 3 PLUS
4, 5 MINUS
BO:
3 pierwsze usprawniły znacząco funkcjonowanie państwa i administracji, unowocześniły państwo, a także wpłynęły na wzmocnienie włdzy centralnej, co pozytywnie odbiło się na Polsce, a 2 ostatnie powiększyły samowolę szlachty, uszczupliły skarb i dyskryminiwały chłopów i mieszczaństwo, którzy byli najliczniejszą grupą społeczną