Odpowiedzi

2009-10-06T13:16:48+02:00
Oblicz odległość punktu A = (-1,3) od prostej 2x-y+3=0
Oblicz odległość między tymi prostymi.

d=I-2-3+3I/√2²+(-1)²
d=2/√5
d=2√5/5

b) Sprawdź, że prosta 2x-4y+1=0 jest równoległa do prosej x-2y-1=0
jeśli oznaczymy proste Ax+By+E=0
i Cx+Dy+F=0, to proste są równoległe, gdy AD-BC=0
spr.
2*(-2)-(-4)*1=-4+4=0
czyli są równoległe
odl. obliczamy ze wzoru d=IE-FI/√A²+B²
czyli
d=I1-(-1)I/√2²+(-4)²
d=2/√4+16
d=2/√20=2√20/20=√20/10
d=2√5/10=√5/5