Napisz nazwę oraz wzory: sumaryczny i półstrukturalny alkoholu monohydroksylowego i kwasu karboksylowego, pochodzących od alkanu o masie cząsteczkowej 58u.

Nazwa alkoholu:............
Wzór sumaryczny:...............
Wzór półstrukturalny:...........

Nazwa kwasu:..............
Wzór sumaryczny:...............
Wzór półstrukturalny:.................

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-01T21:52:14+01:00
Alkan to butan C4H10
Nazwa alkoholu:butanol
Wzór sumaryczny:C4H9OH
Wzór półstrukturalny:CH3CH2CH2CH2OH

Nazwa kwasu:kwas masłowy lub butanowy
Wzór sumaryczny:C3H7COOH
Wzór półstrukturalny:CH3CH2CH2COOH