Odpowiedzi

2010-02-01T18:11:37+01:00
Jaka wysokosc ma romb o przekatnych dlugosci 12cm i 16cm?

Oblicz pole rombu na dwa sposoby

P=d₁*d₂/2
P=12*16/2=192/2=96cm²

(½d₁)²+(½d₂)²=a²
(½*12)²+(½*16)²=a²
6²+8²=a²
36+64=a²
a²=100
a=10cm

P=ah=96
10h=96 /:10
h=9,6cm
22 3 22
2010-02-01T18:14:54+01:00
I sposób
P=e*f/2
P=12cm*16cm/2
P=192cm²/2
P=96cm²

x²=6²+8²
x²=100
x=10

II sposób
96²=h*10
h=96/10
h=9,6 - wysokość

21 3 21