Kilka zadań z chemii (III klasa gimnazjum):

1) Zapisz i zbilansuj równania reakcji magnezu z tlenkiem żelaza (III)

2) W jakim stosunku masowym (węglowym) reaguje siarka z tlenem w reakcji spalania?

3) Tlen łączy się z wodorem w stosunku wagowym 8:1. Oblicz, ile tlenu trzeba użyć do spalenia 0,6 g wodoru.

4) Oblicz masę i objętość tlenu i wodoru (w temp. 25°C i pod ciśnieniem 1013 hPa), potrzebnych do otrzymania 36 g wody.
4) Tomek przygotował mieszaninę złożoną z 2 g siarki i 6 g żelaza. Mieszaninę wsypał do tygielka i aby ją odizolować od powietrza, nasypał na wierzch suchego piasku. Następnie ogrzewał tygielek. Wiedząc, że siarka łączy się z żelazem w stosunku wagowym 4:7, ustal jaka ilość żelaza nie przereagowała. Oblicz, ile gramów siarczku żelaza (II) otrzymał w tej reakcji Tomek.

5) Które zdanie jest prawdziwe, a które fałszywe?
• Neutron krąży wokół jądra atomowego pierwiastka.
• Najbardziej aktywne metale znajdują się w I grupie układu okresowego.

6) Na podstawie położenia u układzie chemicznym, określ, który z pierwiastków oznaczonych literami: (zadanie w załączniku)
• jest najbardziej aktywnym metalem
• jest najbardziej aktywnym niemetalem
• jest gazem szlachetnym
• ma 2 elektrony walencyjne
• ma 3 powłoki elektronowe.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-01T18:25:14+01:00
Zapisz i zbilansuj równania reakcji magnezu z tlenkiem żelaza (III)
3Mg + Fe2O3 >3 MgO +2 Fe

W jakim stosunku masowym (węglowym) reaguje siarka z tlenem w reakcji spalania?

S + O2 > SO2
1:1 = 32:16*2=32:32

Tlen łączy się z wodorem w stosunku wagowym 8:1. Oblicz, ile tlenu trzeba użyć do spalenia 0,6 g wodoru.

2H2 + O2 > 2H2O

8g --------16g
0,6----x
x=(0,6*16)/8= 1,2 g O2

Oblicz masę i objętość tlenu i wodoru (w temp. 25°C i pod ciśnieniem 1013 hPa), potrzebnych do otrzymania 36 g wody.

a ) 36g wody to dwa mole (mol wody to 18g) - wiec do otrzymania 36g wody będziemy potrzebować 32g tlenu (czyli 2 mole - jeden mol tlenu to 16g) i 4g wodoru (czyli 4 mole - bo jeden mol wodoru to 1g).

b ) Jeśli chodzi o objętość to będzie to odpowiednio:
2 mole tlenu, czyli 24,4*2 = 48,8dm3
4 mole wodoru, czyli 97,6dm3

Tomek przygotował mieszaninę złożoną z 2 g siarki i 6 g żelaza. Mieszaninę wsypał do tygielka i aby ją odizolować od powietrza, nasypał na wierzch suchego piasku. Następnie ogrzewał tygielek. Wiedząc, że siarka łączy się z żelazem w stosunku wagowym 4:7, ustal jaka ilość żelaza nie przereagowała. Oblicz, ile gramów siarczku żelaza (II) otrzymał w tej reakcji Tomek

Fe + S > FeS
mFe = 56g
mS=32g
56:32=4:7 całe zelazo przereagowało zgodznie z reakcja
56+32=89g FeS zgodnie z reguła
masa produktów = masa substratów

Które zdanie jest prawdziwe, a które fałszywe?
• Neutron krąży wokół jądra atomowego pierwiastka. nieprawdziwe
• Najbardziej aktywne metale znajdują się w I grupie układu okresowego prawdziwe


Na podstawie położenia u układzie chemicznym, określ, który z pierwiastków oznaczonych literami: (zadanie w załączniku)
• jest najbardziej aktywnym metalem b
• jest najbardziej aktywnym niemetalem a
• jest gazem szlachetnym e
• ma 2 elektrony walencyjne c
• ma 3 powłoki elektronowe. d
4 4 4