Ad.1 Rozwiąż algebraicznie i graficznie układ równań:
2x +y = 8
3x+y = 11

Zad.2 Rozwiąż równania i nierówności:
a) (X-2)(X+2)>(X-2)₂-4
.b) (X-4)<6
.

Zad.3 Znajdź wszystkie liczby spełniające nierówność i należące do podanego zbioru:
x –9 ≤ -2x A=(x: x ∈C ∧ x>-1).

Zad.4 Narysuj wykres funkcji :
Y= 2x+6 x R. Określ monotoniczność tej funkcji , podaj dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości dodatnie, Oblicz miejsce zerowe tejfunkcji

Zad.6 Oblicz 25% wartości wyrażenia 35+25:5+4*120⁰.
Zad.7 . Określ wartość logiczną zdania:
Jeśli czworokąt jest rombem ,to ma wszystkie kąty ostre.


Zad.8. Wykonaj działania:
√27-√12+√48=
2 ∛24+4∛81-14∛3=
2⁻²*2⁻⁴:2³
(-2,5)³: (0,5)³=

1

Odpowiedzi

2009-10-06T14:14:52+02:00
Ad.1 Rozwiąż algebraicznie i graficznie układ równań:
2x +y = 8
3x+y = 11

y=8-2x
3x+(8-2x)=11
3x+8-2x=11
x=11-8
x=3
y=8-2*3=8-6=2
Odp. Rozwiązaniem jest para liczb (3,2)

Zad.2 Rozwiąż równania i nierówności:
a) (X-2)(X+2)>(X-2)₂-4
x²-4>x-6
x²-x+2>0
delta = 1-8=-7 <0 brak rozwiązań
.b) (X-4)<6
x-4-6<0
x-10<0
x<10

Zad.3 Znajdź wszystkie liczby spełniające nierówność i należące do podanego zbioru:
x –9 ≤ -2x A=(x: x ∈C ∧ x>-1).
rozwiązanie:
x-9≤-2x
x+2x-9≤0
3x≤9/:3
x≤3
Odp. x∈(-1,3>

Zad.4 Narysuj wykres funkcji :
Y= 2x+6 x R. Określ monotoniczność tej funkcji , podaj dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości dodatnie, Oblicz miejsce zerowe tejfunkcji

Rozwiązanie;
Miejsce zerowe : 2x+6 =0 , x=-6/2=-3

Zad.6 Oblicz 25% wartości wyrażenia 35+25:5+4*120⁰.
35 +25:5+4*120= 35+5+480 = 520
25%*520 = 1/4 *520= 130

Zad.7 . Określ wartość logiczną zdania:
Jeśli czworokąt jest rombem ,to ma wszystkie kąty ostre.
Jest to implikacja.( 1,1 z prawdy wynika prawda)

Zad.8. Wykonaj działania:
√27-√12+√48= √3*9-√3*4+√16*3=3√3-2√3+4√3=5√3
2 ∛24+4∛81-14∛3=
2⁻²*2⁻⁴:2³ = 4*16:8=8
(-2,5)³: (0,5)³=15,625:0,125=125