1.UTWÓRZ SUMĘ Z DANYCH JEDNOMIANÓW.
a)-2x³ , 5y , -3z³ b)0,5y , y² , -xy c)6a⁴ , b²,-4c,12

2. WYKONAJ REDUKCJĘ WYRAZÓW PODOBNYCH:
a)-2a+b - a-2b+3a b)-ab+b²+3ab-2ab c)⅔x+⅓y+2⅓x-⅓y
d)15xy-4x+8y-6xy+5x-xy e)0,2x²-2y+1,8x²+4,3y-x
f)-¼m+⅛n-⅛m+0,375m


PROSZĘ O SZYBKĄ ODP!!;D

1

Odpowiedzi

2010-02-01T18:23:32+01:00
1.UTWÓRZ SUMĘ Z DANYCH JEDNOMIANÓW.
a)-2x³ , 5y , -3z³
-2x³+5y+(-3z³)
-2x³+5y-3z³

b)0,5y , y² , -xy
0,5y+ y²+(-xy)
0,5y+ y²-xy

c)6a² , b²,-4c,12
6a²+ b²+(-4c)+12
6a²+ b²-4c+122. WYKONAJ REDUKCJĘ WYRAZÓW PODOBNYCH:
a)-2a+b - a-2b+3a=b

b)-ab+b²+3ab-2ab= b²

c)⅔x+⅓y+2⅓x-⅓y=4x

d)15xy-4x+8y-6xy+5x-xy=8xy+x+8y

e)0,2x²-2y+1,8x²+4,3y-x=2x²2,3y-x

f)-¼m+⅛n-⅛m+0,375m=-0,25m+0,125n-0,125m+0,375m=0,125n
10 4 10