Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-01T19:45:53+01:00
Wolnorynkowa- podst. tego systemu jest prawo własności i wolny rynek, na którym dokonuje sią swobodna wymiana dóbr i usług. państwa Europy)

Centralnie sterowana- w tym systemie zasadniczą rolę odgrywają własność państwa i centralne planowanie. Władza decyduje o tym kto, ile i jakie dobra powinien wytworzyć.