Pole powierzchni całkowitej pewnego graniastosłupa jest równe 120 dm kwadratowych i jest 4 razy większe od jego pola powierzchni bocznej.
Jakie pole ma podstawa tego graniastosłupa.?
__________________________
Chcę także obliczenie.. ;)

3

Odpowiedzi

2010-02-01T18:23:42+01:00
120dm²/4=30dm²
120dm²-30dm²=90dm²
90dm²/2=45dm²
1 5 1
2010-02-01T18:25:01+01:00
Pc/4=Pb
120dm²/4=30dm²
2Pp+Pc-Pb=120dm²-30dm²=90dm²
Pp=45dm²
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-01T18:26:17+01:00
Ppc- pole powierzchni całkowitej
Ppb- pole powierzchni bocznej
Pp- pole podstawy

Ppc = 2Pp + Ppb

Ppc= 120 dm2
Ppc= 4Ppb
4Ppb= 120dm2 /:4
Ppb=30 dm2

2Pp= Ppc - Ppb
2Pp= 120 dm2 - 30 dm2
2Pp= 90 dm2
Pp= 45 dm2

12 4 12