Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-01T18:43:14+01:00
Patrycjusze-najbogatsza warstwa spoleczna starożytneo rzymu, potomkowie arystokracji rodowej-grupa o pełnych prawach politycznych.
odunęli od możliwości sprawowania władzy plebeliuszy. z kart Sienkiewiczowskiej powieści "quo vadis" możemy dowiedzię się o nich więcej. jest to warstw społeczna nie dbająca o zasady, brutalna, oddająca sie uciechom cielesnym, nie zna miłości a jej chwilowe zauroczenie jest tylko kaprysem. dla warstwy patrycjuszy nie liczy się przyjaźn lecz tylko własne dobro. znajomości osób usytuowanych wyżej na urzędach wykorzystują w celu załatwienia swoich interesów. patrycjusze w przeciwieństwie do plebeliuszy posiadali prawa obywatelskie. uwielbiali igrzyska, uczty i różnego rodzaju formy przyjemości. jako jedyna warstwa społeczna w swoich domostwach miała łażnie, marmurowe posadzki i piękne zastawy stołowe mało odbiegające precyzyjnośią wykonanania i pięknem do dzisiejszych.
patrycjusze wobec prowadzonych przez rzym walk z sąsiadami (konieczność pozyskania do armii plebeliuszy), musieli pójść na durze ustępstwa wobec niższyzh wastw społecznych.
8 5 8