Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-01T18:31:42+01:00
1.zabezpieczenia powinny być prawidłowo dobrane do wielkości obciążeń
2.w przypadku przepalenia bezpiecznika należy go wymienić na nowy bezpiecznik o tych samych parametrach, nie wolno go "drutować" lub zastępować czymkolwiek innym
3. w przypadku nowej lub modernizowanej instalacji stosuj najnowsze rozwiązania chroniące przed porażeniem prądem elektrycznym np. zabezpieczenie różnicowoprądowe
4. nie dopuszczaj do naprawy uszkodzonej instalacji lub urządzenia elektrycznego w sposób prowizoryczny
5. nie należy dotykać mokrymi rękami urządzeń zasilanych prądem
kąpiąc się w wannie nie używaj żadnych urządzeń elektrycznych np. suszarki
nie można wyciągać wtyczki z gniazda ciągnąc za sznur
6. jeżeli widzisz, że urządzenie elektryczne jest uszkodzone, iskrzy się w nim, brak jest osłony lub ulatnia się z niego dym odłącz je od gniazda
7.nie myj wodą odbiorników elektrycznych, czyszcząc je wyjmij przewód z gniazda
8.jeżeli nie znasz ułożenia przewodów elektrycznych wszelkie prace remontowe związane z wierceniem, kuciem, wbijaniem gwoździ wykonuj przy wyłączonym napięciu
9. przykręcając gniazdko lub wyłącznik zawsze wcześniej odłącz napięcie
10. nie zostawiaj urządzeń elektrycznych - głównie grzejnych: żelazko, piec - włączonych bez dłuższego nadzoru