1. rozwiąż równania i sprawdż
a) 2x=5
4a=7
b) 15-x=7 i jedna trzecia (chodzi o ułamek)
m-JEDEN I PIĘĆ SZÓSTYCH (ułamek)= 2 I DWIE TRZECIE(ułamek)
c) 25:b=6
d:4=PIĘĆ I JEDNA DRUGA (ułamek)

2. rozwiąż równanie:
(ułamek-->) JEDNA DRUGA p: JEDEN I TRZY CZWARTE(ułamek)=8

PS. Błagam was pomóżcie daje wszystkie pkt proszę o dobre i szybkie rozwiązanie :((((

2

Odpowiedzi

2010-02-01T18:57:45+01:00
Pomoge, ale tylko w tym pierwszym zadaniu:
1.
a) 2x = 5/:2
x = 2,5
spr. 2,5 * 2 = 5

4a = 7/:4
a = 1,75
spr. 1,75 * 4 = 7

b)15 - x = 7 i 1/3
x = 7 i 1/3 - 15
x = 7 i 2/3
spr. 15 - 7 i 2/3 = 7 i 1/3

m - 1 i 5/6 = 2 i 2/3
m = 2 i 2/3 + 1 i 5/6
m = 2 i 4/6 + 1 5/6
m = 3 i 9/6
m = 4 i 3/6
spr. 4 i 3/6 - 1 i 5/6 = 2 i 4/6 (2 i 2/3)

c) 25 : b = 6
6b = 25 /:6
b = 4,1(6) - co do tego nie jestem pewna

d : 4 = 5 i1/2
d = 5 i 1/2 * 4
d = 22
spr. 22 : 4 = 5 i 1/22010-02-01T18:57:48+01:00
1
2x=5 dzielimy na 2
x=5 : 2
x = 2,5

4a=7 dzilimy na 7
a=7 : 4
a = 1,75

15- x= 7
-x=7-15 mnożymy przez -1(minus jeden)
x=-7+15
x=8

m-1⅚=2⅔
m=2⅔+1⅚
m=⁸/³ +¹¹/⁶
m= ¹⁶/⁶+¹¹/⁶
m= ²⁷/⁶
m=4 ⅓

25:b=6 razy b
25=6*b podzielić przez 6
25 : 6 = b
b = 4 ⅙

d:4=5½ razy 4
d = 5½ * 4
d = 22

½p : 1¾ =8 razy 1 i trzy czwarte ułamek
½p= 8 : 1¾ podzielić to przez ½
p = 14 : ½
p = 28