Odpowiedzi

  • 977
  • Początkujący
2009-10-06T14:47:13+02:00
Gospodarka towarowo-pieniężna zaczęła się kształtowac już w XII wieku, kiedy to w handlu europejskim miernikiem wartości towaru coraz częściej stawał się pieniądz. najszybsiej rozwijała się w miastach włoskich. z czasem coraz bardziej udoskonalono-zaczęły powstawac banki,giełdy,spółki i kampanie handlowe. gospodarka towarowo-pieniężna była pośrednim etapem rozwoju gospodarczego pomiędzy feudalizmem a kapitalizmem. gospodarka ta była również widoczna w rolnictwie, przemyśle i handlu. możliwośc rozwoju tej gospodarki warunkowały: wzrost liczby ludności, stosowanie postępu technicznego, ożywienie wymiany handlowej. z kolei po odkryciach geograficznych do europy zaczęły napływac ogromne bogactwa , w tym kruszce i metale szlachetne. warstwa kupców bogaciła się a gospodarka towarowo-pieniężna wymagała dalszego udoskonalenia.
6 4 6