Przez spirale grzejną podłączoną do źródła napięcia 12 V przepłynął ładunek 20 C w czasie 10 sekund.
A. Ile ciepła wydzieliło się na spirali?
B. Jakie było natężenie prądu płynącego przez spiralę?
C. Jaka była moc prądu płynącego w spirali?

1

Odpowiedzi

2009-10-07T15:05:15+02:00
B)I=qt
I=20C/10s
I=2A
a)
Q=UIt
Q=12V×2A×10s
Q=240J
c)
P=UI
P=12V×2A
P=24W
2 5 2